ផ្នែកលក់ :  089 / 098 888 992
ផ្នែកបច្ចេកទេស :  098 777 555 (ទូរស័ព្ទ & ទូរសារ)
ជំនួយតាមអេឡិចត្រូនិក  
គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

យើងស្វែងរកសមាជិកក្រុមការងារថ្មីៗបន្ថែម ដែលលើសពីជំនាញមួយជាក់លាក់ មានអ្វីដែលដូចគ្នា​ទៅនឹងគុណតំលៃមួយដែលយើងកំពុងផ្តល់ជូនសេវាដល់អតិថិជន ដែលមាន​ដូចជា៖

  • កំរិតខ្ពស់ផ្នែកសេវាអតិថិជន
  • សកម្មការងារ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត ឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
  • មានឆន្ទៈក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន
  • មានគំនិតឆ្លាតវៃក្នុងអាជីប អាជីវកម្ម
  • មានសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុមបានល្អ
Vacant PositionCategoryRequired NoPosting DateView
 Corporate Sales Officer Sales/Marketing510th March 2017
 Sales Officer Sales/MarketingUrgent 10th March 2017
 Network Technician ITUrgent10th March 2017
 Sale Officer, city & province  Sale/Marketing Urgent 30th November 2016
 Technical Support Officer of Call Center Information TechnologyUrgent26th January 2017
 Customer Service Officer Sales/Marketing224th January 2017
 Graphic Designer Marketing 124th January 2017
 Accountant Finance/Accounting1030th November 2016
 Technical Support Officer  TechnicalUrgent25th October 2016
 Android Application Web Developer Information Technology11 August 2016
 Electrical Technician/ Cabling Technician TechnicalUrgentAugust 2016
 Engineer/Fiber Optic Technician TechnicalUrgentAugust 2016
 Network Designer IT/Design2August 2016
 Web Developer IT/Programming1August 2016
 Car's Driver & Tuk Tuk's Driver AdministrationUrgentAugust 2016
 ផ្នែកបំរើសេវាតាមទូរស័ព្ទ (Call Centre)- Part Time Information TechnologyUrgent August 2016
 Head of Technical Support Officer Technical/Administration1August 2016
យោងតាមអនុសាសន៌​ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន:“គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ននោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រលំ”