ការបញ្ចូលគ្នារវាង ក្រុមហ៊ុន Digi និងក្រុមហ៊ុន SingMeng   ព័ត៌មានលំអិត

តម្រូវការឧបករណ៍មែនទេ?

Digi provides cabling and optical modem (property of Digi) FOR FREE.
To be able to connect several devices (smartphones, tablets, laptops) - you will need a Wi-Fi router.

For your convenience, Digi selected various models of routers for connectivity of WiFi enabled devices (laptop, smartphones, tablet, others) and other devices.

Wi-Fi Routers

Home Tariff

ឧបករណ៍ Pro-link PRC3801

ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតក្នុងល្បឿនលឿន
អនុញ្ញាតិឲ្យឧបករណ៍ភ្ជាំប់ WiFi នីមួយៗរបស់អ្នក ដូចបានភ្ជាប់ទៅកាន់រ៉ោតទ័រដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
ល្អសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិត និងលេងហ្គេមអនឡាញ
ភ្ជាប់ WiFi បានខ្លំាង និងថេរល្អ
រចនាឡើងផ្ដល់ជូនលក្ខខណៈពិសេសនៃល្បឿន Bandwidth

Home Tariff

ឧបករណ៍រោតទ័រ PRN3001

300Mbps Wireless-N Broadband AP / Router

មានល្បឿនលឿនរហូតដល់ 300Mbps
មានសន្តិសុខខ្ពស់ក្នុងការពារពីការHackពីខាងក្រៅ
មានភាពស្រួលក្នុងការតម្លើង
មានបន្ថែមបណ្ទាញឥតខ្សែរផ្សងជាច្រើនទៀត