ការបញ្ចូលគ្នារវាង ក្រុមហ៊ុន Digi និងក្រុមហ៊ុន SingMeng   ព័ត៌មានលំអិត

តម្រូវការឧបករណ៍មែនទេ?

Digi provides cabling and optical modem (property of Digi) FOR FREE.
To be able to connect several devices (smartphones, tablets, laptops) - you will need a Wi-Fi router.

For your convenience, Digi selected various models of routers for connectivity of WiFi enabled devices (laptop, smartphones, tablet, others) and other devices.

Wi-Fi Routers

Home Tariff

ឧបករណ៍ Pro-Link 300Mbps wireless N router PRN3001

មានអង់តែនចំនួន២ ដែលធ្វើឲ្យកំរិត WiFi កាន់តែអស្ចារ្យ
ងាយស្រួលបកប្រែកូដសុវត្ថិភាពរបស់ចរន្តឥតខ្សែ
ការគ្រប់គ្រង Bandwidth ដោយផ្អែកលេខ IP 
ល្បឿនចរន្តឥតខ្សែ 300Mbps 

Home Tariff

AC Router D-Link DIR-809 Wireless AC750 (Dual Band Router) – MOST POPULAR

High-speed wireless connectivity
Dual band wireless for seamless performance
Extend your existing wireless coverage

Wi-Fi speeds of up to 433 Mbps on the 5 GHz frequency band and 300 Mbps on the 2.4 GHz frequency band.

Home Tariff

ឧបករណ៍ Pro-link PRC3801

ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតក្នុងល្បឿនលឿន
អនុញ្ញាតិឲ្យឧបករណ៍ភ្ជាំប់ WiFi នីមួយៗរបស់អ្នក ដូចបានភ្ជាប់ទៅកាន់រ៉ោតទ័រដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
ល្អសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិត និងលេងហ្គេមអនឡាញ
ភ្ជាប់ WiFi បានខ្លំាង និងថេរល្អ
រចនាឡើងផ្ដល់ជូនលក្ខខណៈពិសេសនៃល្បឿន Bandwidth