ផ្នែកលក់ :  089 / 098 888 992
ផ្នែកបច្ចេកទេស :  098 777 555 / 023 22 77 66
  093 22 77 66 (ផ្ញើរសារប៉ុណ្ណោះ)
  ជំនួយតាមអេឡិចត្រូនិក

ហេតុអ្វីឌីជីជាជំរើសល្អសំរាប់អ្នក?ឌីជីផ្តល់ជូនលើសពីសេវាអ៊ីនធឺណិត ដែលមានតែមួយនៅកម្ពុជា

បណ្តាញផ្តាច់មុខទៅកាន់សេវាឌីជីវើល ព្រមទាំងលក្ខណៈដ៏ពិសេសអស្ចារ្យ


ឌីជីវើល
10Mbps
 

រីករាយជាមួយភាពយន្ត​ តន្ត្រី
វីដេអូឃ្លីប ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍
ផ្សាយផ្ទាល់ វិទ្យុ និងហ្គេមជា
ច្រើនរាប់មិនអស់​​​ ។ មានអ្នក
ចូលទស្សនា ៣០០.០០០ ក្នុង
មួយខែៗ​ ។
ចុះចំណែកអ្នកវិញ?


យូធូប
10Mbps
 

ដែលមានល្បឿនលឿនដ៏
ពិសេសតាមរយៈបណ្តាញ
របស់ឌីជី។

មហាល្បឿន
15Mbps
 

ទាញយកអ្វីក៏បានដែលអ្នក
ចង់បានពីអ៊ីនធឺណិតទាំងមូល
ចាប់ពីម៉ោង១២អាធ្រាតដល់
ម៉ោង៧ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ​
សម្រាប់ គំរោងឌីជីហូម
ទាំងអស់។

ល្បឿនបញ្ជូន
ឥតកំណត់
 

សូមសាកល្បងដាក់បញ្ចូល
ឯកសារទៅក្នុងគេហទំព័រ
YouTube,Facebook,Dropbox
។ល។ អ្នកនឹងពេញចិត្តនូវ
ល្បឿនដ៏លឿននេះ ។ វាពិត
ជាមានល្បឿនលឿនជាងការ
ប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធឥតខ្សែរ
3Gនិងបណ្តាញខ្សែរ ADSL។

ពត៌មានលំអិត »

សមាជិកឌីជីក្លឹបៈ ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់រាល់អតិថិជនឌីជីទាំងអស់

សន្សំសំចៃជាមួយឌីជីរាល់ពេលទិញទំនិញ ការញ៉ាំអាហារ ការថែរក្សាសុខភាពនិងសំរស់ ព្រមទាំងសេវាកំសាន្ត នានា។

អតិថិជននីមួយៗមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់កាតឌីជីក្លឹប។ អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃភ្លាមៗពីជាង១៥០ហាងមានដូចជា៖ ហាងកាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន និងទីកន្លែងដ៏ទៃ​ទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

ទំនាក់ទំនងផ្នែកសេវាអតិថិជនរបស់ឌីជីឥលូវនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ទទួលបានកាតឌីជីក្លឹប។


ពត៌មានលំអិត »

ល្បឿនលឿន តម្លៃសមរម្យ និងប្រើប្រាស់ឥតកំណត់ល្បឿន 4.5Mbps
+១ខែឥតគិតថ្លៃ
ឥតកំណត់

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់:
ខែទុកមុន
ភ្ជាប់សេវាដំបូង: មិនគិតថ្លៃ
ប្រាក់កក់: 10$

សេវាកំសាន្ត ឌីជីវើល
កាតបញ្ចុះតំម្លៃ ឌីជីក្លឹប
ទស្សនា YouTube មិនទាក់
មហាល្បឿន (Super Speed)
ល្បឿនបញ្ជូនឥតកំណត់


ល្បឿន 3.5Mbps
+១ខែឥតគិតថ្លៃ
ឥតកំណត់

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់:
ខែទុកមុន
ភ្ជាប់សេវាដំបូង: មិនគិតថ្លៃ
ប្រាក់កក់: 10$

សេវាកំសាន្ត ឌីជីវើល
កាតបញ្ចុះតំម្លៃ ឌីជីក្លឹប
ទស្សនា YouTube មិនទាក់
មហាល្បឿន (Super Speed)
ល្បឿនបញ្ជូនឥតកំណត់ល្បឿន 2Mbps
+១ខែឥតគិតថ្លៃ
ឥតកំណត់

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់:
ខែទុកមុន
ភ្ជាប់សេវាដំបូង: មិនគិតថ្លៃ
ប្រាក់កក់: 10$

សេវាកំសាន្ត ឌីជីវើល
កាតបញ្ចុះតំម្លៃ ឌីជីក្លឹប
ទស្សនា YouTube មិនទាក់
មហាល្បឿន (Super Speed)
ល្បឿនបញ្ជូនឥតកំណត់ពត៌មានលំអិត »

ភាពងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់


ពត៌មានលំអិត »